Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING POWER OF BOXING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Power of Boxing kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van Power of Boxing, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Power of Boxing verstrekt. Power of Boxing kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

WAAROM POWER OF BOXING GEGEVENS NODIG HEEFT

Power of Boxing verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Power of Boxing uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG POWER OF BOXING GEGEVENS BEWAART

Power of Boxing bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Power of Boxing verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

BEVEILIGEN

Power of Boxing neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

FOTO EN FILMBELEID

Wij publiceren regelmatig foto’s op de website of Facebook. Ook komt het regelmatig voor dat men opnames wilt maken tijdens de lessen van Power of Boxing. Hierdoor kunnen beelden ongewenst op internet komen. Om dit te voorkomen is in het kader van de wet op de privacy dit Foto- en Filmbeleid opgesteld.

Bij de inschrijving wordt met de volwassenen en ouder(s) van kinderen besproken of zij toestemming geven voor het plaatsten van foto’s en/of filmpjes van hun kinder(en) op de website en/of Facebookpagina van Power of Boxing. Bij het plaatsen van foto’s/films op de website/Facebook worden er geen namen genoemd. Wanneer fotomateriaal gebruikt wordt voor PR doeleinden, wordt hier altijd toestemming van de betrokkenen gevraagd. Bij elke activiteit zal altijd gewezen worden op ons foto en filmbeleid.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Power of Boxing verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Power of Boxing op via kathelijne@powerofboxing.nl.

www.powerofboxing.nl is een website van Power of Boxing.

Power of Boxing is als volgt te bereiken:

Vuursteen 2, 1948CP, Beverwijk, 0612108871
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 68103514
E-mailadres: kathelijne@powerofboxing.nl